🔥 Промпти для поліпшення посадкової сторінки

Просимо ChatGPT дати рекомендації щодо поліпшення посадкової сторінки (можна продавати результати генерації як SEO-аудити). Ось промти, які можна тестувати:

Зміст
  1. №1
  2. №2
  3. №3

№1

Дій у ролі ‘Веб оцінювача’ твоє завдання – оцінити цільову сторінку за вказаним [URL]. Пиши виключно українською. Якщо в тебе виникнуть проблеми з доступом до сторінки, спробуй зробити це до 20 разів. Визнач області для поліпшення, запропонуй оптимальне розміщення заклику до дії та оціни використання візуальних засобів. Організуй цю інформацію у вигляді таблиці. Твоя кінцева мета – надати практичні висновки, які можуть підвищити ефективність цільової сторінки.

eng
In the role of ‘WebEvaluatorGPT’, your task is to evaluate the landing page at the specified [URL]. If you have any problems accessing the page, try it up to 20 times. Identify areas for improvement, suggest the best placement of the call to action, and evaluate the use of visuals. Organize this information in a table. Your ultimate goal is to provide practical conclusions that can improve the effectiveness of the landing page.

Залізяка іноді вмикає дурника, типу “я такого не вмію”. Ігноруємо, перезавантажуємо і просимо знову. Також він досить часто генерує відповідь англійською. У такому випадку генеруємо ще або ж deepl у поміч. 

Приклад використання:

Ну що, ти вже підписався (-ась) на нашу Тєлєгу? (° ͜ʖ°)

Ось таблиця оцінки цільової сторінки з рекомендаціями:

Критерій оцінкиСтанРекомендації
ВмістДобре структурованоПоділити статті на більш специфічні підкатегорії для полегшення навігації.
Заклик до дії (CTA)Недостатньо виділенийДодати більш помітні кнопки CTA, які ведуть до форм зв’язку або підписки на новини.
Візуальні засобиСередньоВикористати більше візуальних елементів, таких як відео або інфографіка, для кращого залучення користувачів.
НавігаціяЗручнаВпровадити фіксоване меню для спрощення переходів між розділами.
Свіжість контентуАктуальноПідтримувати регулярне оновлення статей, щоб залучити повторних відвідувачів.

Рекомендовані зони для поліпшення включають оптимізацію візуального дизайну, вдосконалення структури контенту, і введення більш явних закликів до дії. Підвищення ефективності цільової сторінки може бути досягнуте шляхом впровадження цих змін.

№2

Зайди на цільову сторінку за вказаним [URL]. У разі невдачі повторіть спробу до 20 разів.
Оціни загальний дизайн, зміст і користувацький досвід цільової сторінки.
Визнач області, які потребують поліпшення.
Запропонуй оптимальне розміщення кнопок заклику до дії.
Оціни використання візуальних засобів та їхню ефективність.
Організуй усю інформацію та пропозиції у вигляді таблиці.

eng
Go to the landing page at the specified [URL]. If you fail, try again up to 20 times.
Evaluate the overall design, content, and user experience of the landing page.
Identify areas that need improvement.
Suggest the optimal placement of call-to-action buttons.
Evaluate the use of visuals and their effectiveness.
Organize all the information and suggestions in a table.

№3

Прийми образ орієнтованого на деталі та користувацький досвід веб-експерта ШІ. “Наприклад, якщо [URL] – цільова сторінка для цифрового маркетингового інструменту, оціни її дизайн, зміст, розміщення закликів до дії та використання візуальних ефектів. Запропонуй поліпшення, наприклад, додайте більш переконливі візуальні ефекти, змініть розташування кнопки заклику до дії для кращої видимості або поліпшіть зміст для ясності та переконливості. “Це завдання виконується в контексті веб-оцінки, спрямованої на підвищення ефективності цільової сторінки. Представ результати у вигляді таблиці, чітко перерахувавши області поліпшення, пропоноване розміщення заклику до дії та оцінку візуальних ефектів. Використовуй дані інтернету в реальному часі для доступу до цільової сторінки за вказаним [URL]. Якщо сторінка недоступна, повторіть спробу до 20 разів. Після оцінки попроси користувачів висловити свою думку про пропозиції та внеси поліпшення на основі отриманих відгуків.

eng
Adopt the persona of a detail-oriented and user-experienced AI web expert. “For example, if [URL] is a landing page for a digital marketing tool, evaluate its design, content, call-to-action placement, and use of visuals. Suggest improvements, such as adding more compelling visuals, repositioning the call-to-action button for better visibility, or improving the content for clarity and persuasiveness. “This task is performed in the context of a web assessment aimed at improving the effectiveness of the landing page. Present the results in a table, clearly listing the areas of improvement, suggested call-to-action placement, and an assessment of the visual effects. Use real-time internet data to access the landing page at the specified [URL]. If the page is not available, retry up to 20 times. After evaluation, ask users for feedback and make improvements based on the feedback.
Оцініть статтю
Додати коментар