💡 Кластеризація семантичного ядра для інтернет магазину

Яким методом кластеризації варто користуватися при розборі семантики для ІМ? Які ключові слова варто використовувати при заповненні метатегів?

Існує кілька методів кластеризації семантичних ядер:

  • Логічна кластеризація
  • Кластеризація за семантичною схожістю
  • Кластеризація за ТОПами

Логічна кластеризація підходить для невеликих семантичних ядер і проводиться вручну. В даному методі визначається мета пошуку і смислова релевантність для кожного запиту. Точність і якість цього методу залежить від кількості ключових слів. Недолік логічної кластеризації полягає в тому, що чим більше потрібно відсортувати запитів, тим більше можна припуститися помилок.

Кластеризація за семантичною схожістю. Сенс такого групування полягає в об’єднанні в кластери семантично близьких пошукових запитів, і це завдання доручається нейромережам, що навчаються. Недоліком цього методу кластеризації є те, що він не враховує комерційну складову, і після групування доведеться сортувати ключі залежно від пошукового інтенту.

Ну що, ти вже підписався (-ась) на нашу Тєлєгу? (° ͜ʖ°)

Кластеризація за ТОПами найпопулярніший і найточніший метод. Сенс угруповання полягає в об’єднанні запитів у кластери згідно з семантичною базою сайтів, які перебувають у ТОПі видачі Google. Логіка цього методу полягає в пошуку перетинів ключових слів на сторінках сайтів, які перебувають у Топі. Зазвичай кластеризація проводиться за ТОП-3 або за ТОП-10. Перевага цього методу полягає в тому, що можна швидко і недорого обробити велике семантичне ядро, а недолік це те, що іноді потрібна повторна ручна кластеризація.

Під час розбору семантики для інтернет-магазинів найкраще підходить кластеризація за ТОПами. Але також добре працює поєднання кількох методів. Наприклад, кластеризувати велике семантичне ядро за ТОПами, а складні ключі зі змішаним інтентом групувати вручну.

Метатег Title – це заголовок сторінки і є основним тегом під час ранжування. Title повинен містити найчастіші ключові слова і висловлювати конкурентні переваги. При складанні цього тега важливо враховувати, щоб користувачеві відразу було зрозуміло, про що ця сторінка і чому вона йому підійде.

Метатег Description – потрібен для опису сторінки в сніпеті. У цей тег поміщають кілька коротких речень з найбільш значущими ключовими фразами конкретної сторінки. Текст з Description не завжди підтягується в сніпет, а можуть підтягуватися шматки з тексту. У цьому разі пошукова система вважає цей текст більш релевантним описом цієї сторінки.

Оцініть статтю
Додати коментар